Doelstelling

De dorpsraad van Klein Zundert is op 12 december 2016 opgericht.
De dorpsraad van Klein Zundert is een politiek onafhankelijike stichting, die fungeert als intermediair tussen de bewoners enerzijds en de gemeente Zundert anderzijds.
De dorpsraad bestaat uit een groep vrijwilligers die invulling willen geven aan de zorg voor en behoud van de leefbaarheid van Klein Zundert. In Klein Zundert wordt het karakter en de sfeer bepaald door de bewoners. Er leeft het typische “wij-gevoel". Klein Zundert heeft een rijk en gevarieerd verenigingsleven en er worden tal van evenementen georganiseerd, die de sterke samenhang en creativiteit van de bewoners aantoont.