Actueel

Op zoek naar nieuwe leden

Taakomschrijving team Dorpsraad Klein Zundert

 

De Dorpsraad Klein Zundert vertegenwoordigt de gehele bevolking van Klein Zundert waarbij we aanspreekpunt en intermediair willen zijn tussen bevolking en de gemeente Zundert bij onderwerpen die de hele gemeenschap aangaan. Wij zetten ons in voor zorg en behoud van de leefbaarheid in Klein Zundert.

We zijn opgericht in December 2016. We zijn politiek onafhankelijk en zijn een stichting. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Concreet:

De dorpsraad heeft een aantal grote zaken waar ze aan werkt en deze zijn onderverdeeld onder de bestuursleden, dit zijn de langlopende projecten. Vaak zijn deze projecten complex en vragen geduld, tijd en aandacht. Je bent afhankelijk van meerdere partijen, zoals gemeente, ontwikkelaars, provincie, etc. 

Bijvoorbeeld René en Els zijn drukdoende met de vrijkomende agrarische bebouwing. In ons buitengebied staat nogal wat leegstand en om criminaliteit en verloedering te voorkomen, heeft de provincie en de gemeente zich tot doel gesteld om de bestemmingen voor dit gebied te herijken en te wijzigen, zodat er een nieuw vitaal platteland ontstaat waar het goed wonen en werken is. Emerance is o.a. verantwoordelijk voor de veiligheid. Door haar ruime ervaring heeft zij de juiste ogen en oren voor het opmerken van zaken die niet deugen. Haar kennis zet zij ook in voor het voorlichten van ouders en kinderen op het gebied van alcohol en drugs. Zij is een vraagbaak voor hoe bepaalde overlastgevende jongeren aan te pakken. Jan Bruins vertegenwoordigt de ouderen binnen onze gemeenschap. Doordat hij zeer actief is, komt hij regelmatig met allerlei ouderen in aanraking. Hij kan vrij eenvoudig situaties zoals vereenzaming opmerken en doorspelen.

Verder staat de ontwikkeling van de Assortimentstuin volop in de belangstelling. Dit is ook een project wat veel geduld en open ogen en oren vraagt. Taak van de dorpsraad is om aan de voorzijde van deze ontwikkelingen zich als volwaardig gesprekspartner op te stellen, informatie te verzamelen en omliggende bewoners te informeren.

Ook wordt binnenkort de school vernieuwd, komen er nieuwe huizen bij de Maalderij en op het terrein van de Bruin. Ontwikkelingen om nauwlettend in de gaten te houden, zodat eventuele wensen of zorgen van bewoners onder de aandacht worden gebracht.

Daarnaast spelen er allerhande kleine zaken, zoals bijvoorbeeld slechte oversteekplaatsen, slechte verlichting, overlast, etc. welke op korte termijn opgelost dienen te worden.  Deze zaken worden direct aan Els gecommuniceerd en zij neemt op haar beurt contact op met onze ambassadeur bij de gemeente, Wendy van Dijck. Zij zal de lijnen binnen de gemeente uitzetten. Taak van ons is dit te blijven monitoren en te controleren of het e.e.a. ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

We vergaderen 1 maal per maand, op de eerste dinsdag van de maand, steeds bij iemand thuis.

Regelmatig zijn er ook vergaderingen van andere dorpsraden, welke wij ook bezoeken om zo de onderlinge band met elkaar te versterken.

1 maal per jaar houden we onze jaarlijkse bijeenkomst waar we de inwoners van Klein Zundert op de hoogte willen stellen van wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt en welke ontwikkelingen er voor Klein Zundert gaan spelen. De bijeenkomsten worden goed bezocht en we hebben het gevoel dat steeds meer mensen de dorpsraad weten te vinden.

We communiceren zoveel mogelijk via Facebook, De Bode en onze website. Als het nodig is, flyeren we huis aan huis om zodoende een maximaal bereik te hebben.

Het onderlinge contact is goed en warm. De sfeer is ontspannen en een ieder mag en kan volledig zichzelf zijn. Kortom het is gezellig. 

Aanmelden kan via één van de bestuursleden. 

 

Voorzitter René Bastiaansen overleden

We zijn diep getroffen door het overlijden van onze voorzitter René Bastiaansen. Sinds de oprichting van onze dorpsraad was René, ondanks zijn ziekte, altijd nauw en oprecht betrokken. René sprak niet zo veel over zijn ziekte. Hij droeg het daarentegen met verve, als een zeer moedig mens, wat bewondering alom bij ons losmaakte.

 

René was een bestuurder pur sang. Hij genoot van bijeenkomsten, overleggen en het sparren met anderen.

Hij had een scherp oog, wist de zaken altijd juist samen te vatten en was in staat om kort en bondig zaken helder te houden. Het was fijn om René als voorzitter te hebben. Hij nam ons graag bij de hand om ons wegwijs in bestuursland te maken.

Hij was gekend en geliefd in onze gemeenschap. René had wel een lijntje naar zowat iedereen in ons dorp. Hij kende ontzettend veel mensen!

 

Regelmatig vergaderden we bij René thuis. De sfeer was altijd goed. René hield van gezelligheid en saamhorigheid. René genoot van onze jaarlijkse bijeenkomsten. Was trots dat er groei in de belangstelling vanuit de gemeenschap voor de dorpsraad ontstond.

We hoeven niet te zeggen dat we René ontzettend gaan missen. Maar we zullen doorgaan in jouw naam en zullen jouw visie verder uitbouwen en uitdragen. René, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan!!  

 

Opfriscursus Veilig Verkeer 50 plus

Hoe zorg jij dat je mobiel blijft? We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen of autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft? Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de Opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Zundert organiseren we dit jaar opfriscursussen voor de ervaren automobilist. Iets voor jou? We organiseren dit jaar diverse cursussen in de gemeente Zundert. Kijk voor meer informatie op vvn.nl/opfriszundert. Hier kunt u zich meteen aanmelden. U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief met de locatiegegevens.

Wendy van Dijck dorpsambassadeur

Even voorstellen..... Wendy van Dijck is de nieuwe dorpsambassadeur van Klein Zundert bij de Gemeente. De dorpsambassadeur gaat graag met de inwoners in gesprek over hun leef- en woonomgeving. Op deze manier willen zij verbinding leggen tussen inwoners en de gemeente. Door regelmatig Klein Zundert te bezoeken en bereikbaar te zijn voor  de inwoners, hoopt Wendy een luisterend oor te bieden en zo te ervaren wat er zoal in Klein Zundert speelt. Ook kan Wendy U goed doorverwijzen naar het juiste gemeenteloket om zo ergenis en onnodige wachttijd te voorkomen. Wendy, van harte welkom!

Nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsbijeenkomst was goed bezocht en we gaan met de door U aangedragen onderwerpen aan de slag. We zijn druk doende om antwoord op uw vragen, c.q. suggesties te geven. Binnenkort zullen wij u hier verder over informeren. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, weet ons te vinden via Facebook of via de mail.