Over Klein Zundert

Klein Zundert is ouder dan Zundert. Al in 1157 was er sprake van een kerk aldaar, waarvan het patronaatsrecht toen in handen kwam van de Abdij van Tongerlo. Dat bleef zo tot 1823. De kerk stond niet op de huidige plaats maar op de Raamberg, 2 km ten noordoosten van het huidige Klein Zundert. Ze was oorspronkelijk van tufsteen, en ze werd in 1516 en 1517 vergroot in baksteen.

In 1583 belegerde Parma de stad Antwerpen. Diverse troepen trokken door de streek. De bevolking moest vluchten en de huizen werden in brand gestoken. De kerk werd tot kruitmagazijn, maar de soldaten die er de wacht hielden werden vermoord. Uiteindelijk werd de aldus ontwijde kerk door Parma in brand gestoken. In 1588 volgde het beleg door Parma van Bergen op Zoom. Ook toen was er veel onrust. De pastoor, die zijn pastorie in het huidige Klein Zundert had, droeg aldaar de mis op in een woning.

In 1609, tijdens het Twaalfjarig Bestand, werd de kerk op de Raamberg provisorisch vernieuwd, en volledig herstel volgde van 1643-1646. Doch twee jaar later, in 1648 werd de kerk door de hervormden genaast. Dezen gebruikten echter de kerk in het eigenlijke Zundert, en het bedehuis te Raamberg raakte in verval, om in 1823 afgebroken te worden.

De katholieken kerkten eerst in de pastorie in het huidige Klein Zundert. Omstreeks 1672 werd een schuurkerk gebouwd. In 1775 kwam hier een groter gebouw voor in de plaats. In 1823 werd deze nog vergroot en verfraaid, waartoe materialen van de gesloopte middeleeuwse kerk werden gebruikt en het werd beschreven als een klein gebouw van eenen fraaijen toren en een orgel voorzien. In 1909 werd ze echter gesloopt, daar de nieuwe Sint-Willibrorduskerk werd gebouwd.

In Klein Zundert ligt de natuur, letterlijk naast de deur. Je kunt er oneindig wandelen of fietsen. Ga op pad om de Panhoef, de Moeren of de Klein Zundertse heide te verkennen. 

Uniek voor Klein Zundert is het vogelrevalidatiecentrum. Even buiten de bebouwde kom vind je in een oase van rust een natuureducatief centrum met als doel het genezen en vrijlaten van binnengebrachte gewonde of in beslaggenomen vogels.