Nieuws

Nieuwe leden

Taakomschrijving team Dorpsraad Klein Zundert

 

De Dorpsraad Klein Zundert vertegenwoordigt de gehele bevolking van Klein Zundert waarbij we aanspreekpunt en intermediair willen zijn tussen bevolking en de gemeente Zundert bij onderwerpen die de hele gemeenschap aangaan. Wij zetten ons in voor zorg en behoud van de leefbaarheid in Klein Zundert.

We zijn opgericht in December 2016. We zijn politiek onafhankelijk en zijn een stichting. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Concreet:

De dorpsraad heeft een aantal grote zaken waar ze aan werkt en deze zijn onderverdeeld onder de bestuursleden, dit zijn de langlopende projecten. Vaak zijn deze projecten complex en vragen geduld, tijd en aandacht. Je bent afhankelijk van meerdere partijen, zoals gemeente, ontwikkelaars, provincie, etc. 

Bijvoorbeeld René en Els zijn drukdoende met de vrijkomende agrarische bebouwing. In ons buitengebied staat nogal wat leegstand en om criminaliteit en verloedering te voorkomen, heeft de provincie en de gemeente zich tot doel gesteld om de bestemmingen voor dit gebied te herijken en te wijzigen, zodat er een nieuw vitaal platteland ontstaat waar het goed wonen en werken is. Emerance is o.a. verantwoordelijk voor de veiligheid. Door haar ruime ervaring heeft zij de juiste ogen en oren voor het opmerken van zaken die niet deugen. Haar kennis zet zij ook in voor het voorlichten van ouders en kinderen op het gebied van alcohol en drugs. Zij is een vraagbaak voor hoe bepaalde overlastgevende jongeren aan te pakken. Jan Bruins vertegenwoordigt de ouderen binnen onze gemeenschap. Doordat hij zeer actief is, komt hij regelmatig met allerlei ouderen in aanraking. Hij kan vrij eenvoudig situaties zoals vereenzaming opmerken en doorspelen.

Verder staat de ontwikkeling van de Assortimentstuin volop in de belangstelling. Dit is ook een project wat veel geduld en open ogen en oren vraagt. Taak van de dorpsraad is om aan de voorzijde van deze ontwikkelingen zich als volwaardig gesprekspartner op te stellen, informatie te verzamelen en omliggende bewoners te informeren.

Ook wordt binnenkort de school vernieuwd, komen er nieuwe huizen bij de Maalderij en op het terrein van de Bruin. Ontwikkelingen om nauwlettend in de gaten te houden, zodat eventuele wensen of zorgen van bewoners onder de aandacht worden gebracht.

Daarnaast spelen er allerhande kleine zaken, zoals bijvoorbeeld slechte oversteekplaatsen, slechte verlichting, overlast, etc. welke op korte termijn opgelost dienen te worden.  Deze zaken worden direct aan Els gecommuniceerd en zij neemt op haar beurt contact op met onze ambassadeur bij de gemeente, Wendy van Dijck. Zij zal de lijnen binnen de gemeente uitzetten. Taak van ons is dit te blijven monitoren en te controleren of het e.e.a. ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

We vergaderen 1 maal per maand, op de eerste dinsdag van de maand, steeds bij iemand thuis.

Regelmatig zijn er ook vergaderingen van andere dorpsraden, welke wij ook bezoeken om zo de onderlinge band met elkaar te versterken.

1 maal per jaar houden we onze jaarlijkse bijeenkomst waar we de inwoners van Klein Zundert op de hoogte willen stellen van wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt en welke ontwikkelingen er voor Klein Zundert gaan spelen. De bijeenkomsten worden goed bezocht en we hebben het gevoel dat steeds meer mensen de dorpsraad weten te vinden.

We communiceren zoveel mogelijk via Facebook, De Bode en onze website. Als het nodig is, flyeren we huis aan huis om zodoende een maximaal bereik te hebben.

Het onderlinge contact is goed en warm. De sfeer is ontspannen en een ieder mag en kan volledig zichzelf zijn. Kortom het is gezellig. 

Aanmelden kan via één van de bestuursleden. 

 

Voorzitter René Bastiaansen overleden

We zijn diep getroffen door het overlijden van onze voorzitter René Bastiaansen. Sinds de oprichting van onze dorpsraad was René, ondanks zijn ziekte, altijd nauw en oprecht betrokken. René sprak niet zo veel over zijn ziekte. Hij droeg het daarentegen met verve, als een zeer moedig mens, wat bewondering alom bij ons losmaakte.

 

René was een bestuurder pur sang. Hij genoot van bijeenkomsten, overleggen en het sparren met anderen.

Hij had een scherp oog, wist de zaken altijd juist samen te vatten en was in staat om kort en bondig zaken helder te houden. Het was fijn om René als voorzitter te hebben. Hij nam ons graag bij de hand om ons wegwijs in bestuursland te maken.

Hij was gekend en geliefd in onze gemeenschap. René had wel een lijntje naar zowat iedereen in ons dorp. Hij kende ontzettend veel mensen!

 

Regelmatig vergaderden we bij René thuis. De sfeer was altijd goed. René hield van gezelligheid en saamhorigheid. René genoot van onze jaarlijkse bijeenkomsten. Was trots dat er groei in de belangstelling vanuit de gemeenschap voor de dorpsraad ontstond.

We hoeven niet te zeggen dat we René ontzettend gaan missen. Maar we zullen doorgaan in jouw naam en zullen jouw visie verder uitbouwen en uitdragen. René, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan!!  

 

E Fiber Klein Zundert

De gemeente Zundert heeft mooie deal deal gesloten met E-fiber. E-fiber legt glasvezelkabel aan. Echter het binnenhalen van 30% van alle aansluitingen is een voorwaarde. Er is veel over glasvezelkabel te lezen, veel artikelen en ook veel reclame. Wellicht ziet u  ‘door de bomen het bos niet meer’:
 
Op internet en ook bij Van der Poel kunt u de voor- en nadelen op een rij zetten! Bijvoorbeeld via:  https://www.e-fiber.nl/zundert/ www.ricodi.nl
 
De dorpsraad verplicht u uiteraard nergens toe;  Wij hebben hierin geen enkel belang en zijn met geen enkele commerciële partij verbonden. Wij attenderen u er enkel op zich te verdiepen in het aanbod wat er ligt en vervolgens een bewuste keuze te maken!

Op 1 februari a.s. loopt de deadline af om een abonnement af te sluiten  voor het gratis aan laten leggen van een glasvezelkabel  + een halfjaar geen abonnementskosten. Dit aanbod geldt voor IEDEREEN! De dorpsraad neemt het initiatief om alle inwoners op te roepen om hierover een weloverwogen en bewuste keuze te maken.
 
Dit is de mogelijkheid voor iedereen om iets wel of niet te kiezen: - Het grote voordeel is een veel sneller internet waarmee de behoeften   voor de komende 10 jaar geborgd zijn. - Het gaat om een abonnement voor internet, tv en vaste telefoon. - Dit vervangt een huidig abonnement, het is niet iets ‘extra’s. - Er worden geen aansluitkosten berekend. - Het abonnement is het eerste halfjaar gratis. - U bent voorbereid op de toekomst, van u en uw kinderen!
 
- Overstappen is eenvoudig en kost weinig tijd; - De kosten van de verschillende oude en nieuwe abonnementen zijn       nagenoeg gelijk; - Na één jaar kunt u opnieuw overstappen, ook terug naar ‘het oude’:     het eerste jaar is dus sowieso goedkoper; - Uw oude kabel blijft gewoon liggen, u kunt terug naar wat u had!; - U hoeft niet perse aanpassingen in uw woning te doen (Trined.nl); - Enkel ‘ziggo- en kpn-mailadressen komen te vervallen; pas na 2 jaar; - De waarde van uw woning stijgt!
 
 

Jaarlijkse bijeenkomst Dorpsraad 2020

Op donderdag 6 februari a.s. houdt de dorpsraad weer haar jaarlijkse bijeenkomst. Ditmaal bij de Moerse Bossen. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. 

De dorpsraad zoekt nieuwe leden

Samen voor een leefbaar Klein Zundert

Wie sluit zich aan bij de dorpsraad?

 

Klein Zundert heeft inmiddels twee en een half jaar een dorpsraad. Die is op tal van onderwerpen actief om de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Daarbij wordt steeds de samenwerking of het overleg met inwoners en organisaties uit het dorp gezocht.

De toekomst van het basisonderwijs, de inrichting van de assortimentstuin, planvorming rond bouwprojecten, verkeersveiligheid, de pilot Vitaal Buitengebied. Zo maar een kleine greep uit de onderwerpen waar de dorpsraad bij betrokken is.

Burgerparticipatie speelt een steeds belangrijkere rol in de beleidsvorming en bij de uitvoering daarvan. De dorpsraad wordt een steeds vanzelfsprekender partner voor overheden en organisaties. Enerzijds door zaken aan te kaarten en initiatieven te starten, anderzijds als klankbord of als deelnemer in overleggen en projecten.

De dorpsraad wil graag een afspiegeling zijn van de Klein Zundertse gemeenschap. Momenteel is er ruimte voor nieuwe leden in het bestuur. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een mooi, veilig, aantrekkelijk en levendig Klein Zundert wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen. Dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de dorpsraad en de zaken die onze aandacht hebben. Omdat we graag dicht bij alle inwoners willen staan, nodigen we ook jongeren nadrukkelijk uit om te reageren.